Návod: Elektronický prepis auta (so zľavou 50 %)

Autor: Rastislav Weber | 31.5.2019 o 9:00 | Karma článku: 10,02 | Prečítané:  12698x

Keď kupujete či predávate auto, je možné (takmer) celú zmenu držiteľa vybaviť elektronicky. Výhodou je najmä úspora na poplatkoch – pri online prepise je zľava 50 %. Je to však aj tortúra hodná očistca a potrebujete pevné nervy.

Teoretickou výhodou by mala byť aj úspora času a nervov, ale nie je to tak – elektronický prepis síce funguje, ale celý čas súperíte so štátnymi webmi slovensko.sk a minv.sk. Prepis som realizoval v období 23. až 28. mája 2019 a v tomto čase som sa potýkal s neustálymi výpadkami slovensko.sk, chybovými hláseniami (oba weby) a nezrozumiteľnými správami v mailoch. Neúplné návody či odporujúce si postupy boli už len čerešničkou na torte.

Výpadky nevyriešim, s nimi sa treba očividne zmieriť. Chybové hlásenia sa dajú konzultovať na call centre Ministerstva vnútra, kde som pri dvoch volaniach narazil na veľmi kompetetné a milé operátorky. Horúca linka má inak číslo 0800 222 222, na stránke ministerstva ho nehľadajte v Kontaktoch, ale pod tlačidlom Sekcie MV SR, prípadne v menu ako Infoservis. O chybách v mailoch budem asi informovať rovno slovensko.sk, tých nelogickostí tam bolo toľko, že pôjde o riadny zoznam.

Nižšie uvedený postup funguje, ale musíte splniť niekoľko podmienok.

 1. Elektronicky sa dá prepísať iba jazdené auto. Pri novom sa vypĺňa papierová plachta (obojstranné A3 tlačivo), čo sa nedá obísť.
 2. Musíte mať občiansky preukaz s čipom, v počítači čítačku a nainštalované a spustené všetky potrebné programy. Ak máte starší občiansky preukaz (pred rokom 2018), musíte mať na čipe aktualizované certifikáty (tie pôvodné, ktoré vám pridelili pri vydaní občianskeho, boli kompromitované). Na Windows 10 ide o programy eID, eID Certificate Propagator a D.Launcher. Pozor, ak ste mali v počítači staršiu inštaláciu týchto programov a čítačku ste dlhšie nepoužívali, musíte najprv starý D.Launcher odinštalovať a potom nahrať novú verziu. Inštalácia týchto programov je v príručke na webe opísaná dobre, ale posudzujem to ako človek, ktorý sa vyzná v reči autorov týchto programov. Príručku a softvér na stiahnutie nájdete tu: https://www.slovensko.sk/sk/obciansky-preukaz-s-cipom/_obciansky-preukaz-s-cipom1
 3. K občianskemu preukazu musíte mať samozrejme BOK na prihlasovanie a KEP PIN na podpisovanie dokumentov cez web. BOK ste si volili, keď vám dali nový občiansky preukaz, KEP PIN získate počas inštalácie programu eID. V oboch prípadoch ide o kombináciu čísel, BOK aj KEP PIN majú po 6 číslic. KEP si hlavne nepopleťte so ZEP.
 4. Malý technický preukaz (Osvedčenie časť I., plastová kartička) prepisovaného auta má tiež čip. Tento čip nemusíte (ale môžete) načítavať, dôležité je, aby tam bol – je to príznak toho, že auto je v elektronickej evidencii.
 5. A pozor, body 2 až 4 platia pre obe strany prepisu, pre pôvodného držiteľa aj nového držiteľa. Pri papierovom prepise stačí, aby všetko zrealizovala jedna osoba (od druhej má splnomocnenie), ale v prípade elektronického prepisu realizujú kroky obidvaja. Pri priamom prepise v rámci okresu 90 % činností realizuje pôvodný držiteľ auta, platí aj poplatok za prevod. Pri prepisovaní medzi okresmi sú žiadosti dve, žiadosť o odhlásenie (podáva pôvodný držiteľ) a žiadosť o prihlásenie (podáva nový držiteľ). Poplatok sa platí pri prihlásení vozidla - takže minimálne žiadosť o prihlásenie musí byť elektronická.
 6. Elektronicky sa dá vybaviť väčšina vecí, okrem obhliadky vozidla (policajt vám skontroluje VIN) a prevzatia veľkého technického preukazu (Osvedčenie o evidencii časť II.). Obhliadku si môžete dať urobiť na ktoromkoľvek okresnom dopravnom inšpektoráte, veľký technický preukaz si prevezmete osobne výhradne v meste, kam bude auto po prepise patriť. Malý technický vám vedia poslať poštou na ľubovoľnú slovenskú adresu, uvediete ju v priebehu podávania žiadosti.
 7. Aj poplatok za prepis môžete zaplatiť online. Využiť sa dá platba kartou alebo online tlačidlom vašej banky (boli tam asi všetky banky). Platiť sa dá aj klasickým prevodom, ale prídete o jednu z výhod elektronického prepisu – o čas. Prepis sa totiž preruší, kým im nenabehne vaša platba.

Ja som realizoval priamy prepis auta v okrese a podarilo sa mi ho zvládnuť dokonca na diaľku. Trvalý pobyt mám totiž v Prešove a auto ostávalo na PO značkách, kým fyzicky som bol cez pol Slovenska ďaleko. Obhliadku som si spravil vo Zvolene, veľký technický preukaz mi vyzdvihol známy, ktorému som poslal notársky overené splnomocnenie spolu s ostatnými dokladmi, ktoré treba predložiť pri vyzdvihnutí technického preukazu.

trvalo to dva dni – žiadosť som podal v piatok doobeda (platba cca o 11:00), výzva na vyzdvihnutie veľkého technického mi prišla v pondelok poobede. Malý technický mi potom prišiel poštou vo štvrtok.

Postup PRIAMEHO prepisu v okrese. V texte budem používať pojmy ako starý a nový, čo je pôvodný držiteľ a nový držiteľ. Pri prepise medzi okresmi je postup mierne odlišný (podávajú sa dve žiadosti), ale princíp ostáva rovnaký:

 1. Nezaškodí sa pomodliť. Za čo najmenej výpadkov. V čase písania článku (29. mája cca 14:00 – 16:00) som sa ani nedostal k odkazom, ktoré som chcel doplniť do textu.
 2. Vopred si pripravte:
  1. Papierovú verziu vašej žiadosti o prepis. Vyzdvihnete si ju na polícii alebo si ju vytlačíte zo stránok ministerstva: https://www.minv.sk/?tlaciva-evidencie-vozidiel. Papierovú verziu potrebujete kvôli obhliadke vozidla – policajt vám iba opečiatkuje papier. Pri prevode medzi okresmi treba na papieri len žiadosť o prihlásenie.
  2. Návrh zmluvy na uzavretie nového PZP. PZP sa dá uzavrieť aj elektronicky, ale pri preberaní nového technického preukazu musíte ukázať papierovú zmluvu a predbežnú bielu kartu. TIP: Vzhľadom na stav našich ciest a počasia je dobré poistiť aj veci, ktoré PZP nepokryje – anonymné rozbitie čelného skla (vinník vám zmizne) a živel (typicky ľadovec). K PZP je vo väčšine poisťovní možnosť tieto veci pripoistiť, ale je to nevýhodné – poistné krytie je minimálne. Lepšie je trochu priplatiť (u mňa 20 % viac, než by som platil pri príplatkoch k PZP) a uzavrieť samostatné havarijné poistenie KASKO. A to nevravím ako poisťovací agent, proste moja overená prax.
  3. Ak si pre veľký technický nepôjdete sami, osoba, ktorá pôjde, potrebuje vaše notársky overené splnomocnenie. Podpis na ňom stačí váš.
  4. Na slovensko.sk ani na Elektronické služby Ministerstva vnútra (https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/top/uvod) ani nechoďte bez toho, že už máte v počítači čítačku, v nej občiansky a máte spustené všetky potrebné programy. Ak nie ste prihlásení, veľa vecí na weboch vám spadne bez varovania – obľúbená je chyba programovacieho jazyka Java, ak je poriadna, rovno vás prehodí na stránku Oracle (stalo sa mi to 2x).
 3. Nedokumentovaná ale dôležitá vec. Prv, než pristúpite k žiadosti, musíte vyplniť elektronický súhlas s prevodom držby na svoju osobu. Vypisuje sa na stránke Ministerstva, v sekcii Životné situácie / Vozidlá (nie Technické preukazy!) / Žiadosti o udelenie plnomocenstva / Súhlas kupujúceho s prevodom držby vozidla na svoju osobu https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/ziadosti-plnomocenstva/suhlas-kupujuceho/.Tu sa prvýkrát stretnete s krásou prepisu: po kliknutí na žiadosť vás to prehodí na slovensko.sk, potom s prebliknutiami naspäť na stránku ministerstva, párkrát napíše „čakajte“, potom sa snaží spustiť program v Jave a ak medzitým nič nespadne, ocitnete sa naspäť na obyčajnom webe, kde vyplníte formulár. Svoje údaje, údaje starého držiteľa a tak. Formuláre končia podpísaním, budete potrebovať KEP PIN.
 4. Po každom odoslanom formulári musíte sledovať svoju mailovú schránku na slovensko.sk. Až keď sa v nej objaví mail s informáciami, že krok prebehol, môžete pokračovať ďalším formulárom. Mailov je spravidla viac, jeden o tom, že evidujú vyplnený formulár, druhý, že evidujú elektronický podpis na formulári, tretí, že sa niečo udialo, prípadne aj štvrtý, že ste niečo urobili OK a môžete pokračovať. Problém je v tom, že tieto maily sú strašné – často v nich chýbajú slová, niekedy prídu bez predmetu alebo s odseknutým predmetom a veľmi často obsahujú informácie, ktoré nesúvisia s tým, čo ste robili. Aj keď som prepisoval auto v rámci okresu, maily ma vytrvalo upozorňovali, aby som na políciu priniesol aj tabuľky s evidenčným číslom. Čo je samozrejme chybná informácia (platí, len ak by ste chceli nové špeciálne tabuľky) a miernejšie povahy rozhodne zmätie. Maily tiež často obsahujú prílohu, na ktorú keď kliknete, dostanete pekné grafické chybové hlásenie – netreba sa báť, je to takto v poriadku.

   

 5. Ďalší krok pri priamom prepise robí starý držiteľ. Prihlási sa a podá žiadosť (v mojom prípade žiadosť o priamy prevod). Žiadosť začína zadaním evidenčného čísla vozidla, technické údaje, ktoré bývajú v papierovej žiadosti, systém našťastie nepotrebuje (ale aj tak ich musíte vypísať na papierovú žiadosť). Tu máte aj malými písmenami informáciu o tom, že najprv je dobré podať ten súhlas (náš krok 3). Priama linka na tento formulár neexistuje, ale nájdete ho na portáli elektronických služieb minv.sk v sekcii Vozidlá / Žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.
  1. Bonus. Aj tento formulár končí elektronickým podpisom (KEP PIN). V mojom prípade ale skončil navyše lakonickou hláškou o nedostupnosti služieb a potrebe zopakovania celého procesu. Call centrum mi odporučilo čakať, že možno došlo k chybe pri zobrazení chyby a v skutočnosti bola žiadosť podaná. A veru, po 5 minútach prišiel do schránky mail o podaní žiadosti.

    

  2. Vo formulári sú aj položky na zadanie telefónneho čísla a e-mailu, kam má prísť notifikácia s výzvou na prebratie veľkého technického preukazu. Máte tiež možnosť zadať adresu, kam chcete, aby vám poštou doručili malý technický preukaz (kartičku). Vybrať si môžete aj dopravný inšpektorát v ľubovoľnom okresnom/krajskom meste. Ak si nezvolíte nič, dostanete malý technický preukaz tam, kde aj veľký, ale nie naraz – malý sa vyrába a bez príplatku za vyhotovenie do dvoch dní (30 eur) vám ho urobia cca do týždňa (pýtal som sa viacerých ľudí, každému to prišlo do týždňa).
 6. Potom treba čakať na maily v schránke na slovensko.sk. Všetko robí stále pôvodný držiteľ. Maily sú rôzne, ale na dobrej ceste ste až vtedy, keď príde mail s výzvou k online platbe. Je tam vyčíslený poplatok, takže si ho nemusíte sami rátať podľa výkonu a veku vozidla či podľa príplatkov (napríklad ak chcete zmeniť evidenčné čísloalebo chcete frajerské plastové tabuľky s podsvietením). V maile sú informácie k platbe aj možnosť online platby. Platí sa našťastie ako v hociktorom e-shope. Vyberiete si platbu kartou alebo tlačidlom internet bankingu vašej banky a platíte. Po návrate ale neskončíte v e-shope, ale zasa v schránke na slovensko.sk, kde budete čakať na ďalšie pokyny.
 7. Potom už len čakáte. Ak ste zaplatili online, príde vám e-mail o prijatí platby. Ak nepríde, treba volať call centrum. Potom vám dlhšie nebude chodiť nič až – zrazu – v prípade úspešného prevodu dostanete výzvu na prebratie veľkého technického preukazu. Príde do schránky pôvodného držiteľa (novému nepríde nič) a na notifikačný mail a telefón ako SMS (ak ste ich uviedli v žiadosti).

   

 8. Keď dostanete výzvu, môžete vstať od počítača a ísť do reálneho sveta. Ak ste si počas čakania na maily neurobili obhliadku auta, spravte ju teraz. Termíny obhliadok majú krajské polície na webe ministerstva (https://www.minv.sk/?strankove-dni-a-hodiny-na-pracoviskach), u okresných sú väčšinou len nalepené ako oznam na dverách (dvere mi vo Zvolene láskavo odfotil priateľ z Facebooku). Pri prehliadke je vhodné policajta upozorniť, že ide o obhliadku k elektronickej žiadosti. TIP: Pri obhliadke sa kontroluje číslo motora a VIN karosérie. Takže keď sa k vám blíži službukonajúci dôstojník, majte už dvihnutú kapotu motora a uistite sa, že viete, kde máte VIN – spravidla býva pod čelným sklom, na štítku vo dverách (na ráme) a niekde na podlahe (napríklad pod rohožkou spolujazdca). Nevedomosť býva sladká, na každej prehliadke som zažil policajta, ako sa uškŕňa, keď vydesený majiteľ auta pátra, kde je ten hlúpy VIN.

   

 9. Keď si idete prevziať doklady, môžete si vystáť rad, ale keďže už rutinne zvládate elektronické služby, môžete sa objednať na presný čas. Objednať sa dá na väčšine okresných dopravných inšpektorátov, objednávka (a zoznam okresov, kde to nejde) je tu: https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/zivotne-situacie/vozidla/inspektorat-termin/. Objednať sa môžete pomocou občianskeho preukazu s čipom, ale dá sa to aj bez neho, potrebujete číslo občianskeho alebo pasu. Po podaní žiadosti dostanete PIN (len tak PIN, žiaden PUK MUK KUK), ten si zapamätajte, pri príchode na políciu ho zadáte v kiosku, kde sa vyberajú poradové čísla. Kiosk vám vydá vaše poradové číslo, ktoré by mali vyvolať cca v čase, na ktorý ste sa objednali. Objednať sa dá na nasledujúci deň, ale aj na týždeň vopred.
 10. K výberu dokladov potrebujete v papierovej forme potvrdenie o obhliadke (zoberú vám) a návrh zmluvy s PZP (s bielou kartou, to vám nechajú). Pri prepise medzi okresmi, alebo ak ste žiadali špeciálne tabuľky so značkami, odovzdávate aj staré tabuľky s evidenčným číslom. Pri prevode v rámci okresu odovzdávate aj starý veľký aj malý technický preukaz – plastovú kartičku pred vami zvyčajne rozstrihnú. Ak robíte úkon ako človek, fyzická osoba, potrebujete platný občiansky preukaz. Ak zastupujete firmu, potrebujete občiansky preukaz a výpis z obchodného registra firmy (ten vám vrátia). Výpis si vybavíte napríklad na pošte, kde je IOMO (integrované obslužné miesto občana: https://www.iomo.sk/pracoviska). Ak si nepreberáte doklady osobne, osoba, ktorú tým poveríte, musí mať vaše notársky overené splnomocnenie (zoberú si ho).
 11. Teraz máte nový veľký technický (Osvedčenie o evidencii časť II) a prípadne aj nové značky. Kým nebudete mať v rukách nový malý technický preukaz, môžete jazdiť s veľkým. Ale pozor, akonáhle získate malý technický preukaz, veľký už nechajte doma – ak náhodou pri cestnej kontrole podáte hliadke oba technické zároveň, môžete dostať pokutu (alebo škaredý pohľad a napomenutie). Čo najskôr sa tiež dostaňte k originálu bielej (a zelenej pre zahraničie) karty PZP. Pretože pri šoférovaní by ste mali mať pri sebe:
  1. vodičský preukaz,
  2. občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
  3. doklad o technickej kontrole (pri aute od 3 rokov),
  4. doklad o emisnej kontrole (auto staršie ako 3 roky),
  5. doklad k PZP (tzv. biela a zelená karta),
  6. osvedčenie o evidencii vozidla časť I. (malý technický),
  7. ak máte nad 65 rokov alebo ste vodičom nákladnej dopravy, tak aj doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Toľko k elektronickým službám nášho štátu. Systém je aj po rokoch prevádzky očividne v plienkach – a keďže to boli veľmi drahé plienky, je hanbou, že sa toto „naše“ dieťa stále batolí, namiesto toho aby hrdo bežalo či podávalo pomocnú ruku.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Mads Mikkelsen pre SME: Hrať spitého na mol som sa učil z ruských videí na YouTube

Slávny dánsky herec priznáva, že mu niekedy pomôže pohár vína.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Sám si už Fico nepomôže

Špekulatívne štiepenie Smeru je obyčajná konšpirácia.

Prieskum: Z konfliktu SaS a OĽaNO ťaží Sulík, rastie aj Pellegriniho Hlas

Kollárova Sme rodina padala už pred kauzou nemocnica.


Už ste čítali?